• Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Klawiaturki.pl 

PREAMBUŁA

 • Sklep internetowy Klawiaturki.pl, działający pod adresem: www.klawiaturki.pl, prowadzony jest przez firmę Keyworld sp. z.o.o. z siedzibą i magazynem przy: ul.Wichrowej 26 we Wrocławiu, NIP: 8992919169, REGON: 52140180400000 
 • Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym klawiaturki.pl, zwanego dalej Sklepem, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 • W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r.poz. 344, ze zm.)
 • Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci są zobowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu.
 • Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 •  Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej Sklepu w hiperlink „Regulamin Sklepu” znajdujący się w stopce strony. Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.
 • Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient wysyłając formularz zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za cenę i na warunkach określonych w opisie.

DEFINICJE

 • Regulamin – niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

 • Konsument – (umowy zawarte przed 1 stycznia 2021 r.) – osoba fizyczna, dokonująca umowy cywilnoprawnej za pośrednictwem Sklepu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

 • Formularz Zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

 • Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych produktów.

 • Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: klawiaturki.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

 • Sprzedawca – Własciciel sklepu – KEYWORLD Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej.

 • Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 • Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

 • Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: klawiaturki.pl lub e-mailowo na adres klawiaturki©kontakt.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 • Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku “DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu “KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego Towaru, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.

 • Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia na swój adres e-mail, podany w Formularzu Zamówienia.

 • Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

a) w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę.
b)W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą czas realizacji zamówienia jest liczony od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 •  Podana w kwota w polu “Łącznie” stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona cenę produktów w koszyku, należny podatek oraz koszt dostawy.

 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU

 • Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem:

a) Paczkomatów InPost
b) Wysyłki kurierskiej InPost
c) Orlen Paczka
d) Poczty Polskiej
 • Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą realizowane najbliższego dnia roboczego.
 • Czas oczekiwania na wysyłkę wynosi zwykle: 24 godziny. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towarów do zamówienia, zapakowanie przesyłki oraz nadanie w paczkomacie i/lub odebranie ją przez kuriera.
 • Po odebraniu przez kuriera paczkę otrzymasz zwykle w 2-3 dni robocze.
 • Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
 • Koszty dostawy są widoczne przed złożeniem zamówienia w polu wyboru opcji wysyłki. Ceny te mogą się różnic w zależności od sposobu wysyłki oraz wymiarów i wagi zamówionego produktu.
 • Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

 REALIZACJA PŁATNOŚCI

W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności

 • za pośrednictwem bramki płatności Przelewy 24, obsługującej płatności
- BLIK
- Karty płatnicze:
- Visa
- Visa Electron
- Mastercard
- MasterCard Electronic
- Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A.

 • za pośrednictwem PayPal
 • za pośrednictwem bramki płaności Mollie, obsługującej płatności:

- kartami płatniczymi
- Apple Pay

 • za pobraniem — przy odbiorze przesyłki;
 • przelewem bankowym;

Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu. Jednocześnie za początek realizacji zamówienia opłaconego przelewem internetowym uznaje się moment zaksięgowania takiego przelewu na rachunku bankowym Sklepu.

REKLAMACJA

 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru, w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.).

 • Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową, co ma miejsce, gdy:

– Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia
– Towar nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewniał Klienta;
– Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
– Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 •  Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 • W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu, w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

 • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

 • W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia  wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

 • Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia

 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 

 • Reklamacje rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu wpłynięcia na adres mailowy.

 • Reklamację należy zgłosić pisemnie na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną na adres reklamacje@klawiaturki.pl

PRZETWARZANIE DANYCH

 • Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego jest Keyworld sp. z.o.o. NIP: 8992919169 REGON: 52140180400000 z siedzibą przy ul. Wichrowej 26 we Wrocławiu

 • Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
  zgodę – także w celu marketingowym.

 • Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
  osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
  przesyłki na zlecenie Administratora.
  b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
  Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
  internetowym.

 • Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 • Wszystkie dane zbierane i przechowywane są na podstawie regulacji związanych z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych – RODO

 • Wszelkie informacje na temat rodzaju, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania danych znajdują się w Polityce Prywatności

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia Towaru do Klienta

ZWROT ŚRODKÓW

 •  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu pieniędzy, zwrot taki dokonuje się do 14 dni

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 • Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

 • Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

 • Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://klawiaturki.pl/regulamin-sklepu-internetowego/

 • Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji zamówienia.

 • Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na stronie Sklepu treści bezprawnych.

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 • W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej  oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Regulaminie.

 • Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane 24 godziny na dobę, bez względu na dzień tygodnia.

 • Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 • Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT wysyłana na adres email podana w zamówieniu.

 • Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:

a) E-mail – kontakt@klawiaturki.pl

b)Telefon – +48 533 327 645